Kontakt

TECHNO ARCH Spółka z o.o.

Prezes zarządu
architekt MIROSŁAW PALEJ
telefon +48 603 702 414

Vice-prezes zarządu
architekt HUBERT BORYKA
telefon +48 601 770 738

Vice-prezes zarządu
architekt DARIUSZ RAUT
telefon +48 602 723 563

BIURO:

ul. Kołłątaja 5c/10
45-064 Opole

e-mail: techno@techno-arch.com.pl

NIP: 754 293 11 12
REGON: 160179383
KRS: 0000301570

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS