Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://techno-arch.com.pl.

Administrator danych

TECHNO ARCH Spółka z o.o. ul. Kołłątaja 5c/10, 45-064 Opole
NIP: 754 293 11 12 REGON: 160179383 KRS: 0000301570
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN, Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy?

TECHNO ARCH Spółka z o.o. przetwarza dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym dla prowadzenia działalności.  Przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres opis inwestycji, adres e-mailowy, numer telefonu, dane finansowe (opłaty za projekty).

Z kim dzielimy się danymi?

TECHNO ARCH Spółka z o.o. nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom krajowym lub zagranicznym, ani osobom prywatnym.

Jak długo przechowujemy twoje dane?

Dane osobowe są przetwarzane tak długo jak jest to niezbędne ze względu na działalność projektową, dokumentację oraz wynika z obowiązującego prawa (opłaty za projekty, dalsza współpraca, konsultacje).

Jakie masz prawa do swoich danych?

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza pracownia TECHNO ARCH Spółka z o.o. ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii), sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach prosimy o e-mail lub list na adres korespondencyjny Pracowni z odpowiednim żądaniem.

Jak chronimy twoje dane?

Państwa dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, a My dołożymy starań aby poziom zabezpieczeń wzrastał adekwatnie do ewentualnych zagrożeń. Dane są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian systemów informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych?

Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie przez danych narusza Państwa prawa prosimy nas o tym powiadomić. Postaramy się rzetelnie zareagować na Państwo uwagi i sugestie. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony na jego miejsce).